Vzgojiteljica : Ručigaj Mojca

Pomočnica vzgojiteljice: Kavčič Kurnik Beti